انتخاب زبان : ENGLISH | فارسی
مرکز اطلاعات
رویداد ها
  • رویداد های جاری
  • رویداد های گذشته
  • رویداد های آینده
شروع : 1397/07/21 خاتمه : 1397/07/24

یازدهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس
پایگاه اینترنتی : http://festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival.nano.ir
یازدهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ۲۱ الی ۲۴ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس برگزار می‌گردد. دراین جشنواره، نهادهای فعال در سه قالب حضور خواهند داشت که عبارتند از:• نهادهای ترویجی شامل باشگاه دانش‌آموزی، فروشگاه کتاب تخصصی، انجمن‌های دانشگاهی بیشتر
شروع : 1397/04/01 خاتمه : 1397/05/07

آغاز مرحله دوم ثبت نام یازدهمین نمایشگاه نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس
پایگاه اینترنتی : http://festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival@nano.ir
از روز ۱ تیر ۱۳۹۷ مرحله دوم ثبت نام یازدهمین جشنواره فناروی نانو آغاز خواهد شد. در این مرحله شرکت‌هایی که در مرحله اول ثبت نام نموده اند با مراجعه به کارتابل خود در سایت چشنواره به آدرس  بیشتر
شروع : 1397/03/01 خاتمه : 1397/04/31

آغاز ثبت نام یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس
پایگاه اینترنتی : http://festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival@nano.ir
یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو ۲۱ الی ۲۴ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس برگزار می‌گردد. ثبت‌نام در نمایشگاه از تاریخ ۱ خردادماه آغاز و تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت. بیشتر
شروع : 1396/07/14 خاتمه : 1396/07/17

دهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس
پایگاه اینترنتی : http://festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival.nano.ir
دهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ۱۴ الی ۱۷ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس برگزار می‌گردد. دراین جشنواره، نهادهای فعال در سه قالب حضور خواهند داشت که عبارتند از:• نهادهای ترویجی شامل بیشتر
شروع : 1396/05/01 خاتمه : 1396/05/31

آغاز مرحله دوم ثبت نام دهمین نمایشگاه نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس
پایگاه اینترنتی : festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival@nano.ir
از روز یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ مرحله دوم ثبت نام دهمین جشنواره فناروی نانو آغاز خواهد شد. در این مرحله شرکت هایی که در مرحله اول ثبت نام نموده اند با مراجعه به کارتابل خود د بیشتر
شروع : 1396/03/16 خاتمه : 1396/05/15

آغاز ثبت نام دهمین نمایشگاه فناوری نانو (بروزرسانی ۱۳۹۶/۵/۱)

سازمان برگزار کننده : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس
پایگاه اینترنتی : http://festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival@nano.ir
دهمین نمایشگاه فناوری نانو ۱۴ الی ۱۷ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس برگزار می‌گردد. ثبت‌نام در نمایشگاه از تاریخ ۱۶ خردادماه آغاز و تا بیشتر
شروع : 1395/04/05 خاتمه : 1395/04/31

آغاز ثبت نام نهمین جشنواره فناوری نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس
پایگاه اینترنتی : http://festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival@nano.ir
نهمین نمایشگاه فناوری نانو 14 الی 17 مهر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس برگزار می گردد. ثبت نام در نمایشگاه از تاریخ 5 تیر ماه آغاز و تا 31 تیر ماه ادامه خواهد داشت. بیشتر
شروع : 1394/05/28 خاتمه : 1394/06/15

آغاز مرحله دوم ثبت نام هشتمین نمایشگاه نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد نانو
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی سالن خلیج فارس
پایگاه اینترنتی : festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival@nano.ir
از روز چهارشنبه 28 مرداد 1394 مرحله دوم ثبت نام هشتمین جشنواره فناروی نانو آغاز خواهد شد. در این مرحله شرکت هایی که در مرحله اول ثبت نام نموده اند با مراجعه به کارتابل خود در سایت چشنواره به آدرس  festival.nano.i بیشتر
شروع : 1394/03/16 خاتمه : 1394/04/31

آغاز ثبت نام هشتمین جشنواره فناوری نانو

سازمان برگزار کننده : ستاد نانو
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس
پایگاه اینترنتی : http://festival.nano.ir
آدرس ایمیل : festival@nano.ir
هشتمین نمایشگاه فناوری نانو 13 الی 16 مهر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس برگزار می گردد. ثبت نام در نمایشگاه از تاریخ 16 خرداد آغاز و تا 31 تیر ماه ادامه خواهد داشت. بیشتر
شروع : 1393/06/31 خاتمه : 1393/07/21

چگونگی دریافت اینترنت در نمایشگاه

سازمان برگزار کننده :
محل برگزاری :
پایگاه اینترنتی :
آدرس ایمیل :
غرفه داران محترمی که تمایل به دریافت اکانت اینترنت دارند می توانند نوع اینترنت مورد نیاز خود را با توجه به جدول زیر انتخاب نموده وسپس وجه مورد نظر را به شماره حساب فراگیر 0131622368 به نام صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو نزد بانک تجارت بیشتر