جشنواره فناوری نانو | تبلیغات در صفحات ویژه کتاب نمایشگاه نانو
تبلیغات در صفحات ویژه کتاب نمایشگاه نانو
با توجه به اهمیت کتاب نمایشگاه فناوری نانو که به‌عنوان یک مرجع، پس از نمایشگاه در برنامه‌های مختلف نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد، تعداد محدودی از جایگاه‌های ویژه کتاب، جهت معرفی کامل شرکت‌ها در نظر گرفته‌شده، که لازم است جهت اطمینان از موجود بودن صفحه موردتقاضا، با ناشر کتاب یازدهیمن نمایشگاه فناوری نانو با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات تماس مجری متعاقبا اعلام می‌گردد.
شایان ذکر است این کتاب در تیراژ 1000جلد در نمایشگاه و بعد از آن توزیع خواهد شد.