جشنواره فناوری نانو | تاریخ‌های مهم
تاریخ‌های مهم
رویداد زمان شروع زمان پایان
ثبت نام اولیه 28 خرداد 15 مرداد
بررسی و اعلام نتایج 28 خرداد 15 مرداد
ثبت نام مرحله دوم و تسویه مالی 1 تیر 31 مرداد
غرفه سازی 7 مهر 8 مهر
چیدمان و تجهیز نمایشگاه و دریافت کارت غرفه دار 8 مهر 8 مهر
برگزاری نمایشگاه 9 مهر 12 مهر
جمع‌آوری نمایشگاه 13 مهر 14 مهر

نکته : مشارکت کنندگان بایستی در روز 8 ام مهر جهت دریافت غرفه و  تجهیز آن به مدیران سالن مربوطه مراجعه نمایند، همچنین کارتهای غرفه داری از ساعت 12 همین روز در ستاد اجرایی مستقر در سالن اصلی نمایشگاه تحویل نماینده و یا یکی از اعضایی که کارت برای ایشان صادر شده است میگردد.