جشنواره فناوری نانو | تاریخ‌های مهم
تاریخ‌های مهم
رویداد زمان شروع زمان پایان
ثبت نام اولیه ۱ خرداد ۳۱ تیر
بررسی و اعلام نتایج ۱ خرداد ۳۱ تیر
ثبت نام مرحله دوم و تسویه مالی ۱ تیر ۱۵ مرداد
غرفه سازی ۱8 مهر 20 مهر
چیدمان و تجهیز نمایشگاه 20 مهر 20 مهر
برگزاری نمایشگاه 21 مهر 24 مهر
جمع‌آوری نمایشگاه 24 مهر 25 مهر