جشنواره فناوری نانو | دسترسی به محل برگزاری نمایشگاه
دسترسی به محل برگزاری نمایشگاه

به منظور سهولت دسترسی بازدیدکنندگان محترم به نمایشگاه فناوری نانو مسیرهای زیر پیشنهاد می شوند:

 

مترو:

۱- ایستگاه صدر، بزرگراه مدرس، بزرگراه چمران، درب شمالی نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس (۴۴)

۲- ایستگاه نواب صفوی - استفاده از اتوبوس بی آر تی جمهوری - پارک‌وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن خلیج‌فارس (۴۴)

 

وسیله نقلیه عمومی:

اتوبوس بی آر تی جمهوری - پارک وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن خلیج‌فارس (۴۴)

 

وسیله نقلیه شخصی:

۱- بزرگراه چمران، نرسیده به پارک‌وی، درب شمالی نمایشگاه، سالن خلیج‌فارس (۴۴)

۲- یادگار شمال، سئول جنوب، دوربرگردان نرسیده به نیایش، سئول شمال، خیابان نمایشگاه، درب جنوب و جنوب غربی، سالن خلیج‌فارس (۴۴)

 

 با توجه به قرارگیری سه درب اصلی جهت تردد - خیابان های منتهی به مبادی عبارتند از:


۱- درب جنوبی

خیابان سئول - انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه

۲- درب جنوب غربی (ورودی پارکینگ)

خیابان سئول - ابتدای جاده اختصاصی نمایشگاه

۳- درب شمالی

خیابان دانشگاه

 

map