انتخاب زبان : ENGLISH | فارسی
مرکز اطلاعات
راه های دسترسی به نمایشگاه

به منظور سهولت دسترسی بازدیدکنندگان محترم به نمایشگاه فناوری نانو مسیرهای زیر پیشنهاد می شوند:

 

مترو:

1- ایستگاه صدر، بزرگره مدرس، بزرگراه چمران، درب شمالی نمایشگاه بین المللی تهران، سالن خلیج فارس (44)

2- ایستگاه نواب صفوی - استفاده از اتوبوس بی آر تی جمهوری - پارک وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن خلیج فارس (44

 

وسیله نقلیه عمومی: اتوبوس بی آر تی جمهوری - پارک وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن خلیج فارس (44)

 

وسیله نقلیه شخصی:

1- بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، درب شمالی نمایشگاه، سالن خلیج فارس (44)

2- یادگار شمال، سئول جنوب، دوربرگردان نرسیده به نیایش، سئول شمال، خیابان نمایشگاه، درب جنوب و جنوب غربی، سالن خلیج فارس (44)

 

  با توجه به قرارگیری سه درب اصلی جهت تردد - خیابان های منتهی به مبادی عبارتند از :

 

      1. درب جنوبی

خیابان سئول - انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه

 

     2. درب جنوب غربی (ورودی پارکینگ)

خیابان سئول - ابتدای جاده اختصاصی نمایشگاه

 

     3. درب شمالی

خیابان دانشگاه

 

نقشه نمایشگاه بین المللی