جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
نمایشگاه مجازی
 • ۸ آزمایشگاه
 • ۱ بین‌الملل
 • ۴ تولید کننده تجهیزات - تجهیزات آنالیز و مشخصه یابی
 • ۵ تولیدکننده تجهیزات - تجهیزات ساخت (نانومواد و پوشش دهی)
 • ۱ تولیدکننده محصولات - آب و محیط‌‌زیست
 • ۴ تولیدکننده محصولات - بهداشت و سلامت
 • ۱ تولیدکننده محصولات - صنعت خودرو
 • ۱ تولیدکننده محصولات - صنعت ساختمان
 • ۵ تولیدکننده محصولات - نانومواد
 • ۳ تولیدکننده محصولات - نساجی
 • ۲ تولیدکننده محصولات - کشاورزی و بسته‌بندی
 • ۱ خدماتی - ارائه‌کننده خدمات تجاری سازی
 • ۲ دانشگاه
 • ۱ سایر
 • ۱ مرکز رشد