جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
نمایشگاه مجازی
  • ۱ تولید کننده تجهیزات - تجهیزات آنالیز و مشخصه یابی
  • ۱ تولیدکننده محصولات - صنعت خودرو
  • ۱ تولیدکننده محصولات - نانومواد
  • ۱ تولیدکننده محصولات - نساجی