جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو دارو پژوهان پردیس

نانو دارو پژوهان پردیس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان ونک، خیابان عطار، خیابان تک شمالی، پلاک 4 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/958 تلفن +982188649082 فکس +982188786334
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان ونک، خیابان عطار، خیابان تک شمالی، پلاک 4 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/958 تلفن +982188649082 فکس +982188786334