جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

سبزمحیط نانو ارس

سبزمحیط نانو ارس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس آذربایجان شرقی، تبریز، جلفا، منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، فاز یک، خیابان A5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6025 تلفن +984142030282 فکس +984142030281
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس آذربایجان شرقی، تبریز، جلفا، منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، فاز یک، خیابان A5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6025 تلفن +984142030282 فکس +984142030281