جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نفیس نخ

نفیس نخ

نوع شرکت کننده شرکت آدرس قزوین، کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا، انتهای خیابان هنر، سمت چپ، شرکت نفیس نخ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/378 تلفن +9828334544523 فکس +982833454668
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس قزوین، کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا، انتهای خیابان هنر، سمت چپ، شرکت نفیس نخ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/378 تلفن +9828334544523 فکس +982833454668