جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

دانش پژوهان صنعت نانو

دانش پژوهان صنعت نانو

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، بلوار ملت، جنب کارخانه تراکتورسازی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/2397 تلفن +984134249604 فکس +984134249600
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، بلوار ملت، جنب کارخانه تراکتورسازی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/2397 تلفن +984134249604 فکس +984134249600