جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پیام آوران نانوفناوری فردانگر

پیام آوران نانوفناوری فردانگر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، شهرک قدس (غرب)، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، کوچه دوم غربی، پلاک دو صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/138 تلفن +982191009012 فکس +982188092806
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، شهرک قدس (غرب)، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، کوچه دوم غربی، پلاک دو صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/138 تلفن +982191009012 فکس +982188092806