جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کیمیا شیمی سهند

کیمیا شیمی سهند

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بزرگراه همت، بلوار جنت آباد مرکزی، شماره ۹۸، واحد ۹ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/181 تلفن +982144601764 فکس +982144607968
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بزرگراه همت، بلوار جنت آباد مرکزی، شماره ۹۸، واحد ۹ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/181 تلفن +982144601764 فکس +982144607968