جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

افشانه گیاه خزر

افشانه گیاه خزر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس گیلان، رشت، میدان انتظام، مجتمع اداری انتظام، پارک علم و فناوری گیلان صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/9293 تلفن 01333338284 فکس 02142695691
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس گیلان، رشت، میدان انتظام، مجتمع اداری انتظام، پارک علم و فناوری گیلان صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/9293 تلفن 01333338284 فکس 02142695691