جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

فناوری نانو رسیس

فناوری نانو رسیس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، میدان پروین اعتصامی، پارک علم و فناوری استان زنجان صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4867 تلفن +982435240459 فکس +982433737916
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، میدان پروین اعتصامی، پارک علم و فناوری استان زنجان صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4867 تلفن +982435240459 فکس +982433737916