جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو جم

جم نانو صنعت پویا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان محمدیه، کوچه شهید دهقانی، پلاک 31 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6081 تلفن +982155982706 فکس +982188912509
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان محمدیه، کوچه شهید دهقانی، پلاک 31 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6081 تلفن +982155982706 فکس +982188912509