جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

گسترش فناوری خوارزمی

گسترش فناوری خوارزمی

نوع شرکت کننده شرکت آدرس استان البرز، جاده مخصوص کرج، گرمدره، بلوار امیرکبیر (خیابان کوهک)، کوهک چهارم، پلاک ۴۶ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1176 تلفن 02636108122 فکس 02636108128
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس استان البرز، جاده مخصوص کرج، گرمدره، بلوار امیرکبیر (خیابان کوهک)، کوهک چهارم، پلاک ۴۶ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1176 تلفن 02636108122 فکس 02636108128