جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، روبروی مسجد دانشگاه، ساختمان رازی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو تلفن 02166164123 فکس 02166164119
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، روبروی مسجد دانشگاه، ساختمان رازی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو تلفن 02166164123 فکس 02166164119