جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، روبروی مسجد دانشگاه، ساختمان رازی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو تلفن +982166164123 فکس +982166164119
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، روبروی مسجد دانشگاه، ساختمان رازی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو تلفن +982166164123 فکس +982166164119