جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

رایکا صنعت افرند

رایکا صنعت افرند

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، مجتمع تجاری سازی و فناوری، سوله شماره 3 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4981 تلفن +983133931260 فکس +983133931261
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، مجتمع تجاری سازی و فناوری، سوله شماره 3 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4981 تلفن +983133931260 فکس +983133931261