جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

یاران ساختار آذر

یاران ساختار آذر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از توانیر، نبش کوچه شروان، ساختمان 1206، طبقه پنجم، واحد 20 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7181 تلفن +982188671620 فکس +982188674851
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از توانیر، نبش کوچه شروان، ساختمان 1206، طبقه پنجم، واحد 20 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7181 تلفن +982188671620 فکس +982188674851