جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آریا الکترون اپتیک

آریا الکترون اپتیک

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 13، واحد 8 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=608 تلفن +982188051248 فکس +982188051250
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 13، واحد 8 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=608 تلفن +982188051248 فکس +982188051250