جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

دانش بنیان رایان زرین سینا

دانش بنیان رایان زرین سینا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، ابتدای خیابان آذربایجان، پلاک 1073، واحد دوم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1536 تلفن +982166377491 فکس +982166377492
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، ابتدای خیابان آذربایجان، پلاک 1073، واحد دوم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1536 تلفن +982166377491 فکس +982166377492