جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کیمیاگران صنعت امیرکبیر

کیمیاگران صنعت امیرکبیر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس کاشان، خیابان ٢٢ بهمن، اتاق بازرگانی کاشان، طبقه اول صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1072 تلفن +983155468532 فکس +983155468532
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس کاشان، خیابان ٢٢ بهمن، اتاق بازرگانی کاشان، طبقه اول صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1072 تلفن +983155468532 فکس +983155468532