جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پارسا پلیمر شریف

پارسا پلیمر شریف

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب اله، خیابان قاسمی، پلاک 37، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4 تلفن +982161975100 فکس +982161975110
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب اله، خیابان قاسمی، پلاک 37، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4 تلفن +982161975100 فکس +982161975110