جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شمیم پلیمر

مهندسی شمیم پلیمر کوثر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس کرج، میدان مادر، ساختمان الماس، شماره 431 ، واحد 16 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6409 تلفن +982632774440 فکس +982632774440
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس کرج، میدان مادر، ساختمان الماس، شماره 431 ، واحد 16 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6409 تلفن +982632774440 فکس +982632774440