جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کارگروه استاندارد و ایمنی

کارگروه استاندارد و ایمنی

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، بلوار شهید متولیان، پلاک 9 تلفن +982163102215 فکس +982163106310
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، بلوار شهید متولیان، پلاک 9 تلفن +982163102215 فکس +982163106310