جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، روبروی ساختمان موزه ملی صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=305 تلفن 02166736452 فکس 02166736585
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، روبروی ساختمان موزه ملی صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=305 تلفن 02166736452 فکس 02166736585