جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

تامین نانو ساختار آویژه (نانوساو)

تامین نانو ساختار آویژه (نانوساو)

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، سعادت آباد، علامه طباطبایی شمالی، شانزدهم شرقی، پلاک 31، واحد 8 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/208 تلفن 02126767297 فکس 02126761228
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، سعادت آباد، علامه طباطبایی شمالی، شانزدهم شرقی، پلاک 31، واحد 8 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/208 تلفن 02126767297 فکس 02126761228