جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

توسعه فناوری مافوق صوت

توسعه فناوری مافوق صوت

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی، اتاق 34 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/135 تلفن +989123830551 فکس +982188701642
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی، اتاق 34 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/135 تلفن +989123830551 فکس +982188701642