جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، بلوار شهید متولیان، ابتدای بلوار شهید سیادت، پلاک ۶۵ تلفن +982163103403 فکس +982163106410
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، بلوار شهید متولیان، ابتدای بلوار شهید سیادت، پلاک ۶۵ تلفن +982163103403 فکس +982163106410