جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شیلر فرآیند پارس

شیلر فرآیند پارس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کوهک، خیابان نسیم 16 شرقی، بلوار برادران شهید علیمرادیان، پلاک 0، مجتمع تجاری طوبی، بلوک اداری A (شمالی)، طبقه هشتم، واحد 1085 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4641 تلفن +982146084611 فکس +982146084714
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کوهک، خیابان نسیم 16 شرقی، بلوار برادران شهید علیمرادیان، پلاک 0، مجتمع تجاری طوبی، بلوک اداری A (شمالی)، طبقه هشتم، واحد 1085 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4641 تلفن +982146084611 فکس +982146084714