جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بلورآزمای سنجش نور

بلورآزمای سنجش نور

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان فردوس غربی، خیابان شقایق جنوبی، خیابان بیست و یکم شرقی اول، ساختمان اداری ارکیده، واحد 403 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/8111 تلفن +982128422196 فکس +982128422196
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان فردوس غربی، خیابان شقایق جنوبی، خیابان بیست و یکم شرقی اول، ساختمان اداری ارکیده، واحد 403 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/8111 تلفن +982128422196 فکس +982128422196