جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بهران فیلتر

شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس مشهد، کیلومتر 15 جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، خیابان تلاش شمالی، میدان کار، خیابان بیستم، شرکت بهران فیلتر صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/48 تلفن +985132453282 فکس +98513253284
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس مشهد، کیلومتر 15 جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، خیابان تلاش شمالی، میدان کار، خیابان بیستم، شرکت بهران فیلتر صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/48 تلفن +985132453282 فکس +98513253284