جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

سلول بافت آزما

سلول بافت آزما

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان دوم، پلاک 1839، طبقه 4، واحد 33 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=678 تلفن +982188020317 فکس +982166380768
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان دوم، پلاک 1839، طبقه 4، واحد 33 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=678 تلفن +982188020317 فکس +982166380768