جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران

نوع شرکت کننده نهاد ترویجی آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، ساختمان جدید دانشکده فناوریهای نوین پزشکی پلاک ۷۸، طبقه ۱ تلفن +982188954925 فکس +982188954925
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده نهاد ترویجی آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، ساختمان جدید دانشکده فناوریهای نوین پزشکی پلاک ۷۸، طبقه ۱ تلفن +982188954925 فکس +982188954925