جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

اتاق جلسات B2B

کارگروه صنعت و بازار

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، خیابان شهید متولیان، پلاک 9، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تلفن +982163102374 فکس +982163106310
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، خیابان شهید متولیان، پلاک 9، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تلفن +982163102374 فکس +982163106310