جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نمونه آزمای ماد آرین

نمونه آزمای ماد آرین

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس ‏تهران، بزرگراه محمدعلی جناح، بالاتر از میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید صالحی، خیابان پیام، بن بست اردیبهشت، پلاک 2‏، طبقه اول صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=793 تلفن +982166037477 فکس +982166045587
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس ‏تهران، بزرگراه محمدعلی جناح، بالاتر از میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید صالحی، خیابان پیام، بن بست اردیبهشت، پلاک 2‏، طبقه اول صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=793 تلفن +982166037477 فکس +982166045587