جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شتاب دهنده صندوق نانو

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت)، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم)، پلاک38، صندوق نانو تلفن 02188769188 فکس 02189776449
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت)، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم)، پلاک38، صندوق نانو تلفن 02188769188 فکس 02189776449