جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پاکان آتیه نانو دانش

پاکان آتیه نانو دانش

نوع شرکت کننده شرکت آدرس قزوین، بلوار پرستار، ساختمان کیان، واحد 7 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5263 تلفن +982144620670 فکس +982144620670
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس قزوین، بلوار پرستار، ساختمان کیان، واحد 7 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5263 تلفن +982144620670 فکس +982144620670