جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

خلأ پوشان فلز

خلأ پوشان فلز

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان ارغوان 4، پلاک 9 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/391 تلفن +982156391564 فکس +982156391565
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان ارغوان 4، پلاک 9 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/391 تلفن +982156391564 فکس +982156391565