جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی

کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی

نوع شرکت کننده شرکت آدرس البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دبیرخانه کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/887 تلفن 02632701065 فکس 02632704539
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دبیرخانه کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/887 تلفن 02632701065 فکس 02632704539