جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی

کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی

نوع شرکت کننده شرکت آدرس البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دبیرخانه کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/887 تلفن +982632701065 فکس +982632704539
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دبیرخانه کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/887 تلفن +982632701065 فکس +982632704539