جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بنیاد علوم کاربردی رازی

بنیاد علوم کاربردی رازی

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی سرخه حصار، بلوار شهید قاسم اصغری، کوچه فرنان، پلاک 27 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=356 تلفن +982146841121 فکس +982146841121
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی سرخه حصار، بلوار شهید قاسم اصغری، کوچه فرنان، پلاک 27 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=356 تلفن +982146841121 فکس +982146841121