جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مدیریت فناوران دنانفیس

مدیریت فناوران دنانفیس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه 2 ،گذر خرداد، پلاک 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/267 تلفن +982188092257 فکس +982188091722
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه 2 ،گذر خرداد، پلاک 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/267 تلفن +982188092257 فکس +982188091722