جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پردیس پژوهش فناوران یزد

پردیس پژوهش فناوران یزد

نوع شرکت کننده شرکت آدرس یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، واحد AB1-5، شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/909 تلفن +983532632506 فکس +983532632506
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، واحد AB1-5، شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/909 تلفن +983532632506 فکس +983532632506