جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

صنایع نساجی پامچال (فرش پامچال)

صنایع نساجی پامچال

نوع شرکت کننده شرکت آدرس کاشان، جاده قدیم آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی، انتهای بلوار توسعه، شماره 552 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7405 تلفن +983154759768 فکس +983154759766
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس کاشان، جاده قدیم آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی، انتهای بلوار توسعه، شماره 552 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/7405 تلفن +983154759768 فکس +983154759766