جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

باشگاه نانو

پژوهشگران نانو فناوری

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، ابتدای پاسداران، کوچه دشتستان سوم، پلاک 10، طبقه 3 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/222 تلفن +982122896909 فکس +982129896413
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، ابتدای پاسداران، کوچه دشتستان سوم، پلاک 10، طبقه 3 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/222 تلفن +982122896909 فکس +982129896413