جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آبادگران آزادی خوزستان

آبادگران آزادی خوزستان

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، تهران نو، خیابان مستوفی، خیابان خشی، پلاک ۶، طبقه ۲، واحد ۳ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5213 تلفن +982188406429 فکس +982189774638
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، تهران نو، خیابان مستوفی، خیابان خشی، پلاک ۶، طبقه ۲، واحد ۳ صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5213 تلفن +982188406429 فکس +982189774638