جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو مبنا ایرانیان

نانو مبنا ایرانیان

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان رسالت، خیابان شهید طرقی، کوچه 160، پلاک 4، واحد 5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/993 تلفن +982177894561 فکس +982177894561
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان رسالت، خیابان شهید طرقی، کوچه 160، پلاک 4، واحد 5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/993 تلفن +982177894561 فکس +982177894561