جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پژوهشگاه رنگ

پژوهشگاه رنگ

نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، بزرگراه صیاد شیرازی (به سمت شمال)، خروجی لویزان، میدان حسین‌آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55 تلفن +982122944184 فکس +982122947537
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، بزرگراه صیاد شیرازی (به سمت شمال)، خروجی لویزان، میدان حسین‌آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55 تلفن +982122944184 فکس +982122947537