جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پژوهشگاه رنگ

پژوهشگاه رنگ

نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، بزرگراه صیاد شیرازی (به سمت شمال)، خروجی لویزان، میدان حسین‌آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55 تلفن +982122944184 فکس +982122947537
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، بزرگراه صیاد شیرازی (به سمت شمال)، خروجی لویزان، میدان حسین‌آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55 تلفن +982122944184 فکس +982122947537