جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

طیف گستر فراز

طیف گستر فراز

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، نرسیده به شهر قدس، بلوار تولید گران، پلاک 183، ساختمان اداری مهتاب، واحد 4 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/97 تلفن +982144336672 فکس +982146825835
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، نرسیده به شهر قدس، بلوار تولید گران، پلاک 183، ساختمان اداری مهتاب، واحد 4 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/97 تلفن +982144336672 فکس +982146825835